اسامی دانشجويان دانشگاه که در آزمون ارشد قبول شده اند
بایگانی اخبار این بخش:1391/9/14 - اسامی دانشجويان راه يافته به کارشناسی ارشد سال تحصيلی 91-90

 

  قبول شدگان در کنکور کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

  برای سال تحصيلی 92-91 دانشکده فنی و مهندسی

  رديف

  نام و نام خانوادگی

  رشته تحصيلی در اين موسسه

  رشته تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد

  محل قبولی

  1

  مجتبی احمدی

  مهندسی کامپيوتر

  مهندسی کامپيوتر

  دانشگاه گيلان

  2

  زهرا اکبر پور نشلی

  "

  "

  پيام نور تهران

  3

  بهاره اهدايی

  "

  "

  رجا قزوين

  4

  رضا حقيقی

  "

  "

  نور طوبی

  5

  سوگل ربيعی ساوجی

  "

  "

  مهر البرز

  6

  سهراب سجادی منش

  "

  "

  دانشگاه تهران

  7

  هادی عزت پناه نياکی

  "

  "

  صنعتی اميرکبير

  8

  معصومه فريد

  "

  "

  دانشگاه تهران

  9

  بهناز کردتبار

  "

  "

  "

  10

  ثريا ملکی

  "

  "

  امام رضا مشهد

  11

  محمد واحدی

  "

  "

  پيام نو ر تهران

  12

  حميدرضا احمدی پسند

  مهندسی برق

  مهندسی برق

  دانشگاه شيراز

  13

  سياوش اسدی

  "

  "

  مازيار نور

  14

  علی جعفری

  "

  "

  غياث الدين

  15

  روح اله دباغيان

  "

  "

  صنعتی بابل

  16

  نيما رجبی نمينی

  "

  "

  دانشگاه اراک

  17

  مسعود رستگار امرايی

  "

  "

  هدف ساری

  18

  هادی رستمی سياه کلی

  "

  "

  صنعتی خواجه نصير الدين

 

  19

  محمد رمضانی دلشاد

  مهندسی برق

  مهندسی برق

  علوم و فنون مازندران

  20

  محمد زادراد

  "

  "

  دانشگاه گيلان

  21

  حامد طاهری گرجی

  "

  "

  حکيم سبزواری

  22

  ثريا عابدی

  "

  "

  علامه فيض کاشانی

  23

  صلاح علی پناه

  "

  "

  سراج تبريز

  24

  فرزاد غفوری

  "

  "

  شهيد بهشتی

  25

  نينا کشوری نيا

  "

  "

  امام رضا مشهد

  26

  فاطمه مهدتور کمانی

  "

  "

  خاوران مشهد

  27

  عارف نورپناهی

  "

  "

  دانشگاه شاهرود

  28

  حسين اسدی

  مهندسی عمران

  مهندسی عمران

  صنعتی بابل

  29

  مرجان بيات

  "

  "

  کوثر قزوين

  30

  سيد اصغر جباری شيادهی

  "

  "

  صنعتی شريف

  31

  مريم صادقيان

  "

  "

  دانشگاه سمنان

  32

  سپيده صالحی

  "

  "

  علوم و فناوری

  33

  منوچهر صفری کندسری

  "

  "

  صنعتی شريف

  34

  سجاد عليزاده

  "

  "

  دانشگاه تبريز

  35

  ارشيا فهيمی

  "

  "

  ابادانی و توسعه

  36

  اذين يزدان نجات

  "

  "

  پرديسان قزوين

 

  37

  الهام امين زی

  مهندسی معماری

  مهندسی معماری

  خوارزمی تهران

  38

  سارا بخشی

  "

  "

  علامه دهخدا

  39

  مايده ترکيان

  "

  "

  دانشگاه تهران

  40

  نسترن تفضلی

  "

  "

  امام رضا مشهد

  41

  ام البنين سليمانی نايه

  "

  "

  پيام نور بندر عباس

  42

  نفيسه صلواتيان

  "

  "

  ابا ابيک

  43

  مهدی يوسفی

  "

  "

  دانشگاه تهران

  44

  علی جديد فرد

  مهندسی منابع

  مهندسی منابع

  دانشگاه تهران

  45

  پريسا سهرابی

  "

  "

  دانشگاه کردستان

  46

  زهره علی محمدی

  "

  "

  تربيت مدرس

  47

  نازنين فلاح

  "

  "

  پيام نور تهران

  48

  نگين مکری های تبار

  "

  "

  پيام نور رشت

  49

  علی پناهی شمس

  ابزار دقيق

  ابزاردقيق

  علامه طباطبايی

  50

  حامد حميدی

  "

  "

  دانشگاه گيلان

  51

  سيد علی اصغر حکيم زاده

  تکنولوژی الکترونيک

  تکنولوژی الکترونيک

  دانشگاه گيلان

  52

  علی علاالدين

  محيط زيست

  توسعه روستايی

  علوم تحقيقات تهران

  53

  راهله انتظار يزدی

  مهندسی کامپيوتر

  مهندسی کامپيوتر

  شهيد بهشتی

  54

  سيد علی دعايی لنگرودی

  محيط زيست

  محيط زيست

  علوم تحقيقات تهران

  55

  ابراهيم رحمانی

  مهندسی الکترونيک

  برق قدرت

  مازيار نور

  56

  سروش ديوسالار

  مهندسی برق

  مهندسی الکترونيک

  هدف ساری

  57

  سيد سپهر اوصيا

  مهندسی معماری

  مهندسی معماری

  آزاد اردستان

  58

  مهسا مقيميان

  محيط زيست

  جغرافيا

  آزاد ساری

  59

  محمد پور مقدم

  مهندسی معماری

  مهندسی معماری

  آزادنور

  60

  يداله يکتای حسن کياده

  "

  "

  "

  61

  نگين رياحی مهابادی

  "

  "

  "

  62

  الهه قبادی

  مهندسی برق

  مهندسی برق

  "

  63

  پريسا خزايی پول

  "

  "

  "

  64

  ميثم سعيدی

  "

  "

  "

  65

  حميد کهن سال

  "

  "

  آزاد سپيدان

  66

  شيرين دمرچلی

  تکنولوژی معماری

  مرمت و احيای بناهای تاريخی

  آزاد يزد

  67

  عنبر خوش صحبت مومنی

  محيط زيست

  طراحی محيط زيست

  علوم تحقيقات تهران

  68

  امين شادمان پور

  مهندسی معماری

  مهندسی معماری

  علوم تحقيقات ياسوج

  69

  مونا ابراهيمی آقمسجد

  محيط زيست

  آلودگی محيط زيست

  آزاد تنکابن

  70

  احسان حسينی

  ابزار دقيق

  ابزار دقيق

  صنعتی شاهرود

  71

  مهنوش خدابنده

  مهندسی معماری

  مهندسی معماری

  آزاد سوادکوه

  72

  

  

  

  

 

 

  قبول شدگان در کنکور کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

  برای سال تحصيلی 92-91 دانشکده اقتصاد

 

 

  رديف

  نام و نام خانوادگی

  رشته تحصيلی در اين موسسه

  رشته تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد

  محل قبولی

  1

  نيکو احمد فلاحی

  حسابداری

  حسابداری

  روزبهان ساری

  2

  ايمان پور باقر فرزقی

  "

  "

  امام رضا مشهد

  3

  فاطمه تونی

  "

  "

  علامه محدث نوری

  4

  سيد سميع حسينی

  "

  "

  پيام نور بهشهر

  5

  محمد خالقی

  "

  "

  خوارزمی تهران

  6

  منا زمان آبادی

  "

  "

  پيام نو ر ساوه

  7

  مرتضی اسفنديار

  مديريت

  مديريت

  ارشاد دماوند

  8

  وحيد جشنی

  "

  "

  پيام نور تهران

  9

  سيده خاطره صفاری

  "

  "

  ارشاد دماوند

  10

  مريم اسمعيلی

  حقوق

  حقوق

  دانشگاه مازندران

  11

  صفيه رحيمی

  "

  "

  دانشگاه قم

  12

  حسين رورگار

  "

  "

  شهيد بهشتی

  13

  فاطمه سعد

  "

  "

  شمال آمل

  14

  ريحانه کلانتری

  "

  "

  دانشگاه گيلان

  15

  مهدی عابدی

  "

  "

  شمال آمل

  16

  رضا غفاری توران

  اقتصاد بازرگانی

  علوم اقتصادی

  دانشگاه تهران

  17

  نرگس قاسمی

  "

  "

  دانشگاه يزد

  18

  مليحه مرادی

  "

  "

  مفيد قم

 

  19

  زهرا محمد پور

  مترجمی زبان انگليسی

  زبان و ادبيات انگليسی

  پيام نور تهران

  20

  سيد زهرا ميرانی

  "

  "

  مازيار نور

  21

  سميرا نجارصادقی

  "

  "

  البرز قزوين

  22

  حميد نوريان

  "

  "

  علامه طباطبائی

  23

  ميترا يوسفی

  "

  "

  علامه محدث نوری

  24

  مهرو فرح منش

  "

  "

  البرز قزوين

  25

  فاطمه کياکجوری

  "

  "

  آزاد تنکابن

  26

  اشرف السادات کاشی زاده

  "

  "

  "

  27

  سمانه کرد نائيج

  "

  "

  علامه محدث نوری

  28

  صديقه اسبو چين

  حقوق

  الهيات و معارف

  آزاد ساری

  29

  فائزه نيکزاد فشانجردی

  مديريت

  علوم ارتباطات

  آزاد قوچان

  30

  حافظ رحيمی

  اقتصاد بازرگانی

  اقتصاد انرژی

  علوم تحقيقات تهران

  31

  سعيد رحمانی

  "

  اقتصادی و برنامه ريزی

  آزاد خمينی شهر

  32

  فاضله خجير انگاس

  "

  علوم اقتصادی

  علامه محدث نوری

  33

  الهام رسوليان شيادهی

  "

  "

  "

  34

  مهديه دانشفر

  حقوق

  حقوق

  "

  35

  سيده مريم حسينی

  "

  "

  "

  36

  سجاد جعفری

  "

  "

  "

  37

  مرتضی جعفری

  حقوق

  حقوق

  علامه محدث نوری

  38

  فاطمه محسنی

  "

  "

  "

  39

  غلامرضا راعی سئيج

  "

  "

  شمال آمل

  40

  فاطمه اسکندری

  حسابداری

  حسابداری

  علامه محدث نوری

  41

  مرتضی خدادادی

  "

  "

  "

  42

  سيده ليلا حسينی

  "

  "

  "

  43

  مهدی خطيب

  "

  "

  "

  44

  مهرداد اسلامی

  "

  "

  "

  45

  سعيد شاه بهرامی

  "

  "

  "

  46

  ليلا اکبری

  "

  "

  "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1389/7/27 - اسامی فارغ التحصيلان دانشگاه که ارشد قبول شده اند

 

  ليست قبولين نهايی آزمون کارشناسی ارشددانشجويان دانشگاه در سال 1389

  نام خانوادگی و نام

  مدرک تحصيلی کارشناسی

  محل قبولی دانشگاه

  عبادی بيرون-مجيد

  کنترل و ابزار دقيق

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  عبدی سيدکلايی-علی

  سخت افزار کامپيوتر

  موسسه غير انتفاعی مجازی نور

  عرب عامری- حکيمه

  نرم افزار کامپيوتر

  دانشگاه شيراز

  عظيميان-ابوالفضل

  الکترونيک

  دانشگاه صنعت شهيد عباسی

  فاميل دبيری-مرواريد

  سخت افزار کامپيوتر

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  فرهادی- بهزاد

  کنترل و ابزار دقيق

  دانشگاه گيلان

  قبادی ديزج يکان- جمال

  کنترل و ابزار دقيق

  موسسه غير انتفاعی خراسان

  گردون پيرايی-احمد

  کنترل و ابزار دقيق

  دانشگاه امام رضا

  لک-اکبر

  کنترل و ابزار دقيق

  دانشگاه اروميه

  مرادی نو- پوريا

  الکترونيک

  دانشگاه تبريز

  ملکی دولت سرا- محسن

  برق

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  موسوی- سيده مريم

  مترجمی زبان

  دانشگاه تربيت علم تهران

  مهدی زاده دهکردی- آيدا

  علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی

  دانشگاه شهيد بهشتی

  نامدار- رضا

  برق

  دانشگاه تفرش

  نجفی يزدی – فاطمه السادات

  منابع طبيعی -محيط زيست

  دانشگاه پيام نور

  يزدانی- وحيد

  نرم افزار کامپيوتر

  دانشگاه شاهد

  يغمايی- محمد رضا

  کنترل و ابزار دقيق

  موسسه غير انتفاعی خراسان

  ابراهيمی- شهربانو

  علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی

  موسسه غير انتفاعی علامه محدث نوری

  احمدپور- محسن

  منابع طبيعی -محيط زيست

  دانشگاه بيرجند

  اسلامی جويباری- مهدی

  نرم افزار کامپيوتر

  دانشگاه تهران

  اسمعيلی – امين

  حقوق

  موسسه غير انتفاعی مجازی نور

  اقايی-اشکان

  برق

  دانشگاه سمنان

  اکبرزاده پاشا- مريم

  نرم افزار کامپيوتر

  دانشگاه سمنان

  بااختيار- اسماعيل

  سخت افزار کامپيوتر

  دانشگاه علوم و فنون مازندران

  بنی طالبی دهکردی- آزاده

  معماری

  دانشگاه هنر اصفهان

  توسلی-علی

  کنترل و ابزار دقيق

  دانشگاه گيلان

  حسنوند- عبدجبار

  الکترونيک

  دانشگاه بيرجند

  خرسند- وحيد

  الکترونيک

  دانشگاه شهيد باهنر کرمان

  خرميان- رضا

  مترجمی زبان انگليسی

  دانشگاه تربيت معلم تهران

  خطيبی- اصغر

  مديريت صنعتی

  دانشگاه علامه طباطبايی

  خوانسالار- مجيد

  حقوق

  دانشگاه شيراز

  راستانی- شيرين

  نرم افزار کامپيوتر

  دانشگاه تهران

  رسولی- حسن

  حقوق

  دانشگاه علامه طباطبايی

  سالاری نسب ابر- سلمان

  کنترل و ابزار دقيق

  دانشگاه شهيد باهنر کرمان

  سرور - پارميس

  منابع طبيعی -محيط زيست

  دانشگاه تهران

  سيار کاوردی- سيد ه ستاره

  مترجمی زبان انگليسی

  دانشگاه پيام نور مرکز تهران

  سيناکريمی- محمد حسين

  منابع طبيعی -محيط زيست

  دانشگاه غير انتفاعی چابهار

  شاهرخی جم- اميد

  مترجمی زبان انگليسی

  دانشگاه علامه طباطبايی

  صابری- فريد

  الکترونيک

  دانشگاه اروميه

  صفايی کلتی- بنفشه

  منابع طبيعی- شيلات

  دانشگاه غير انتفاعی چابهار

  محمد صمدايی

  برق

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  عابسی- محمد مهدی

  نرم افزار کامپيوتر

  موسسه غير انتفاعی نبی اکرم

 

 

 

 

 

  نام خانوادگی و نام

  مدرک تحصيلی کارشناسی

  محل قبولی دانشگاه

  ذکوی - مهدی

  مهندسی کامپيوتر- نرم افزار

  آزاد اراک

  گودرز وند چگينی - رامين

  الکترونيک

  آزادقزوين

  عبدی کليشمی- محسن

  الکترونيک

  آزاد قزوين

  ياحقی- مريم

  مهندسی منابع طبيعی- محيط زيست

  آزاد تنکابن

  شبان- سميه

  مهندسی منابع طبيعی- محيط زيست

  آزاد تنکابن

  شريفی- هاجر

  مهندسی منابع طبيعی- محيط زيست

  آزاد تنکابن

  فرهادی- بهزاد

  کنترل و ابزار دقيق

  دانشگاه گيلان

  فلاح- سعيد

  مهندسی کامپيوتر- نرم افزار

  آزاد فيروزکوه

  تباری-ترگل

  مديريت صنعتی

  آزاد قزوين

  طهماسبی- صديقه

  حسابداری

  آزاد تهران

  ايزدی- محمود

  حسابداری

  آزاد همدان

  بابازاده – ابوالفضل

  مديريت صنعتی

  آزاد فيروزکوه

  سامانی- مصطفی

  حسابداری

  آزاد کاشان

  نعمت زاده- طاهره

  حقوق

  آزاد چالوس